Trots op onze officiƫle Vreedzame School

Op onze school vinden we het belangrijk dat een ieder gehoord, gewaardeerd en gezien wordt. De Vreedzame School wil vooral een positief, sociaal en moreel klimaat in de school creëren. Iedere week zijn er lessen van het programma van de Vreedzame School in alle groepen. Met het programma van de Vreedzame School leren de kinderen:
-Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
-Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
-Constructief conflicten op te lossen
-Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
-Open te staan open te staan voor verschillen

We vinden het erg waardevol dat de ouders de kinderen en de leerkrachten in het bovenstaande ondersteunen.

Mediatoren in onze school
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen op onze school een training voor mediator. Een mediator mag niet partijdig zijn en moet goed kunnen samenvatten. Na de training kijken de leerkrachten welke kinderen geschikt zijn om als mediator in onze school "aan het werk" te kunnen gaan. De mediatoren werken volgens een vast stappenplan om (kleine) conflicten uit te praten.
De leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad is bedoeld om kinderen een stem in de school te geven. Uit groep 6, 7 en 8 worden aan het begin van het schooljaar 2/3 leerlingen gekozen. Deze leerlingen vertegenwoordigen hun klas. In de leerlingenraad kan over allerlei zaken gesproken worden. Bijvoorbeeld over dingen die anders zouden kunnen. De leerlingen mogen ook ideeën inbrengen. Op deze manier worden kinderen een beetje medeverantwoordelijk gemaakt voor zaken die in de school spelen en kunnen ze meehelpen om oplossingen te bedenken. De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar. Na afloop van de vergadering doen de kinderen verslag in hun klas