Praktische informatie

Deze pagina staat vol praktische informatie over de Swirrel. Op ons ouderportaal MijnSchool kunnen ouders  terecht voor extra informatie. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Bent u op zoek naar specifieke informatie die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

vakanties en vrije dagen 2021-2022

18-10-2021 t/m 24-10-2021 Herfstvakantie
25-12-2021 t/m 09-01-2022 Kerstvakantie
21-02-2022 t/m 27-02-2022 Voorjaarsvakantie
15-04-2022   Goede vrijdag
18-04-2022   Pasen
27-04-2022   Koningsdag
25-05-2022 t/m 08-05-2022 Meivakantie
04-06-2022 06-06-2022 Pinksteren
16-07-2021 t/m 28-08-2022 Zomervakantie

* Bevrijdingsdag en Hemelvaart vallen in de Meivakantie.

Openingstijden basisschool

Op kindcentrum de Swirrel hanteren we een continuerooster voor onze basisschool. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 op school zijn.

De leerlingen van groep 1/2 zijn vanaf 8.20 uur in de klas welkom.
De groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 8.20 uur welkom op het plein. Er is dan toezicht door de pleinwacht.

De groepen hebben van 10.15-10.30 uur (fruit)pauze. De kinderen eten op school met de leerkracht van 12.00 uur - 12.30 uur. Na het eten gaan de kinderen nog even buiten spelen.

Openingstijden buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf 14.00 uur (na afloop van de basisschool) kunnen kinderen er terecht.
De eindtijd van de opvang wordt afgesproken in overleg met de ouders die van de opvang gebruik maken. 

Mailadressen van ons team

Juf Hannie groep 1/2 -   h.schaper@cbo-nwf.nl
Juf Joke groep 3/4 -   j.vanderschoot@cbo-nwf.nl
Juf Anke groep - 1/2-   a.bok@cbo-nwf.nl
Juf Marian groep - 5/6 -   m.cuperus@cbo-nwf.nl
Juf Linda groep - 5/6 -   l.planting@cbo-nwf.nl
Meester Cor groep - 7/8 -   c.hellema@cbo-nwf.nl
Juf Tineke groep - 7/8 -   t.hansen@cbo-nwf.nl
Juf Miryam zorgcoördinatie -   m.reitsma@cbo-nwf.nl
Juf Gea directeur -   g.koehoorn@cbo-nwf.nl

 

 

Gevraagde ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij  activiteiten voor de kinderen organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om viering van feesten als Pasen, Sinterklaas en Kerst. Het gaat ook om sport- en spelactiviteiten en het afscheid van groep 8.

De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 20 euro per kind. Wanneer een kind later in het schooljaar op onze basisschool begint rekenen we niet het volledige bedrag.

Bijdrage schoolkosten en Stichting Leergeld

Alle groepen van onze basisschool gaan ieder jaar op schoolreisje. Daarvoor vragen we per kind een bijdrage. De bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

De groepen 5 en 6 van onze school doen ieder schooljaar mee aan het schoolschaatsen. De kosten van deze schaatslessen bedragen ongeveer € 20 per kind.

Voor schoolkosten kan bij de Stichting leergeld een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

Onze schoolgids

In de schoolgids van onze basisschool vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. U kunt de schoolgids hier downloaden

Ons jaarplan en jaarverslag

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar maken we een nieuw jaarplan voor de basisschool van ons kindcentrum. Het plan beschrijft de onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. Ouders van onze kinderen vinden het jaarplan op het ouderportaal. Ook het jaarverslag is daar voor hen beschikbaar.

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel van onze basisschool. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van kindcentrum de Swirrel vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyreglement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op ons kindcentrum, bespreek het dan met de persoon in kwestie. KOmt u er samen niet uit, bespreek het met de directeur van de Swirrel, mevrouw Gea Koehoorn.
Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Wij horen bij CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.

De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Onze contactgegevens

IKC de Swirrel
Greate Buorren 32
9055 MV Britsum

058 - 257 20 23
deswirrel@cbo-nwf.nl
directeur mevrouw Gea Betten-Koehoorn

Banknummer NL91 RABO 0395 4604 33

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier. 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....