Onze groepen en leerkrachten
Wij hebben op onze school een bewuste keuze voor het werken met 6 combinatie groepen gemaakt. We vinden het namelijk belangrijk dat jong en oud van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Door het werken met combinatiegroepen is het mogelijk om meer interactie te hebben met verschillende leeftijdsgenootjes en te leren van elkaar. Bovendien geeft het veel mogelijkheden tot differentiëren.

Indeling groepen en verdeling leerkrachten Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6 A

Groep 5/6 B

Groep 7/8 AGroep 7/8 B

Maandag

Juf Hannie

Juf Miryam

Juf Linda

Juf Joke

Juf Sietske

Juf Tineke

Dinsdag

Juf Hannie

Juf Anke

Juf Linda

Juf Joke

Juf Sietske

Juf Tineke

Woensdag

Juf Hannie

Juf Anke

Juf Marian

Juf Therese

Meester Cor

Juf Tineke

Donderdag

Juf Hannie

Juf Anke

Juf Marian

Juf Therese

Meester Cor

Juf Tineke

vrijdag

Juf Hannie

Juf Anke

Juf Marian

Juf Joke

Meester Cor

Juf Gea

Onderwijsassistenten: Ilse Spithoff en Syde van der Ploeg

Intern begeleider is juf Miryam Reitsma (dinsdag en woensdag)

Directeur is Gea Betten-Koehoorn (dinsdag, woensdag en donderdag)Waar wij voor staan.
De ontwikkeling van hoofd, hart en handen staat centraal in onze school. We vinden het belangrijk dat kinderen in een context leren en dat leren ook betekenisvol is. De kern van ons onderwijs is het werken met thema's en projecten. We gebruiken hiervoor de methode Alles-in-1. In de onderbouw bedenken de leerkrachten zelf het thema. Vanaf f groep 5 t/m 8 20 worden er thema's aangeboden. Per schooljaar betekent dat 5 thema's. Ieder thema staat ongeveer 8 weken centraal in de groep. In het thema zit ons onderwijsaanbod voor taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, biologie en Engels. Dit schooljaar staan de thema's Europa, Voeding, Middeleeuwen, Vervoer en Milieu centraal.
De tablet en de computer wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Op school gebruiken wij Snappet voor rekenen. Dit is een programma op de tablet. Het programma maakt het mogelijk dat kinderen meteen feedback krijgen op hun werk en dat er op eigen niveau gewerkt kan worden.