Uitgelicht: Pasen

Elk schooljaar zetten we in onze school een religieus feest centraal. We leren dan over de verschillende religieuze stromingen die er zijn en wat een bepaald feest inhoudt. Waarom vieren sommige mensen deze feesten en wat betekent het? De afgelopen jaren hebben we geleerd over het feest Duvali uit het Hindoeïsme en Loi Kratongh uit het Boeddhisme. Dit jaar gaan we het hebben over het Paasfeest uit het Christendom.

Het Christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden en de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging.

Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola. De mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren.

Kalender

19 april
Meivakantie
24 mei
Dorpsfeest Britsum
30 mei
Hemelvaart lln. vrij
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Op bezoek bij de bakker in Stiens

Verenigingsnieuws

40-jarig jubileum Minke Visser De Flambou

Op dinsdag 12 maart was het precies de dag dat Minke Visser (en Yeb) onze schoonmaakster

Uit de media

Museumjeugduniversiteit in Friesland

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar die veel meer over geschiedenis willen weten dan juf of meester