Schooltijden

Op onze school hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 op school zijn. De leerlingen van groep 1/2 zijn vanaf 8.20 uur in de klas welkom. De groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 8.20 uur welkom op het plein. Er is dan toezicht door de pleinwacht. De groepen hebben van 10.15-10.30 uur (fruit)pauze. De kinderen eten op school met de leerkracht van 12.00 uur - 12.30 uur. Na het eten gaan de kinderen nog even buiten spelen. Ze nemen hun eigen lunch en drinken mee.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019 Herfstvakantie

21 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

23 december 2018t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari t/m 24 februari 2019

Pasen en meivakantie

19 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart

30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren

8 juni t/m 10 juni 2019

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2019

Extra vrije dagen/dagdelen i.v.m. studieactiviteiten team

Woensdag 3 oktober hele dag

Woensdag 5 december groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij

Woensdag 31 oktober, 16 januari, 20 maart en 12 juni alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Woensdag 26 juni alle leerlingen vrij

Extra vrije dagdelen worden op tijd aangekondigd